Taisyklės

Tinklaraščio redaktorius gali pašalinti komentarus, jei :

  • Komentaras yra šmeižikiškas, užgaulus, vulgarus, vartojama necenzūrinė  leksika.
  • Komentaras kursto neapykantą, smurtą, skatina nelegalią veiklą
  • Komentaras atvirai reklamuoja kitų ūkio subjektų paslaugas ir produktus
  • Komentaras yra nesusijęs su įrašo tema.

Pasiliekame teise ištrinti, bet kokius komentarus šitame tinklapyje. Taip pat, esant reikalui, pasiliekame teisę blokuoti IP adresus